AirWash - omývanie skla horúcim vzduchom

Sklo krbu pokryté sadzami? Pri kúrení s kachľami alebo vložkou Pacific Energy nepravdepodobné. Pred viac než 30 rokmi sme boli priekopníkmi použitie sklenených dverí na voľne stojacich kachliach. Pokračovali sme s prvým účinným systémom AirWash, ktorý je vytvorený na omývanie skla predhriatym vzduchom, aby udržal povrch skla v čistote.

V priebehu rokov sme pokračovali v zdokonaľovaní nášho systému AirWash: teraz vytvára zónu s vysokým tlakom v strede skla a núti vzduch prúdiť zhora a cez sklo. Dokonca aj pri nastavení minimálneho prívodu vzduchu, sme presvedčení, že náš AirWash systém je najúčinnejší dostupné riešenie. N aša sklenené dvere patrí medzi najčistejšie v odbore.