EBT2

Naša druhá generácia rozšírené spaľovacej technológie, EBT2, presne reguluje prúdenie sekundárneho vzduchu, na báze podtlaku vytvoreného komínom, pre dlhšie, čistejšie a úspornejšie horenie. Tým sa automaticky nastaví sekundárny spaľovací systém, pre čistejšie a účinnejšie spaľovanie a dlhšiu dobu horenia.